Stypendia artystyczne w tym dla uczniów

Do 28 lutego siedleccy twórcy mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów artystycznych na drugie półrocze 2016 r. O stypendia mogą ubiegać się także uczniowie siedleckich szkół posiadający osiągnięcia artystyczne.

O stypendia mogą ubiegać się tylko mieszkańcy Siedlec. We wniosku należy podać informacje o dotychczasowym dorobku twórczym, artystycznym, popularyzatorskim, konserwatorskim i naukowym.

Trzeba także przedstawić program stypendium – plan pracy w okresie pobierania stypendium, formę oraz termin zakończenia pracy.
W przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, posiadających szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, a mieszkających zamieszkali na terenie miasta Siedlce kandydatury zgłasza dyrektor szkoły.
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie do 28 lutego 2016 r. w Biurze Obsługi Interesanta, Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2.

Szczegółowe informacje o stypendiach artystycznych można znaleźć na stronie miasta.

Zachęcam szczególnie uczących się. Warto rozwijać swoje talenty i dodatkowo być wspieranym.
Drodzy rodzice, może warto okazać wsparcie dziecku i pomóc mu to osiągnąć?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *