Konsument

Rzecznik może pomóc, zainterweniować

KonsumentMiejski Rzecznik Konsumentów realizuje jedno z zadań samorządu terytorialnego, jakim jest ochrona praw konsumenta. Warto w trudnych sprawach skorzystać z pomocy. Poniżej kilka użytecznych informacji.

Przyjmuje on przy Skwerze Niepodległości 2 (wejście główne)

Poniedziałek: 9ºº – 15 ºº,
Wtorek: 9ºº – 15 ºº,
Środa: 9ºº – 12ºº,
Czwartek: 13ºº – 18ºº.

Spośród 705. spraw, z którymi zwrócili się konsumenci o pomoc w 2017 roku, 144 z nich wniesiono pisemnie, a 561 osobiście i telefonicznie. Większość spraw konsumenckich – bez względu na formę zgłoszenia – Rzecznik zrealizowała udzielając porady prawnej i proponując dalsze kroki postępowania.

Co należy do zadań Miejskiego Rzecznik Konsumentów?

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
3. Występowanie do przedsiębiorców w sprawie ochrony praw i interesów konsumentów.
4. Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów.
5. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się postępowań.
6. Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.
7. Podejmowanie działań wynikających z:
• art. 479 (38) KPC (niedozwolone postanowienia umowne),
• ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
• ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym,
• art. 42 ust. 1 pkt. 3 UOKiK (występowanie w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów),
• art. 42 ust. 5 UOKiK w zw. z art. 63 KPC (przedstawianie sądowi istotnego poglądu dla sprawy).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *