Spragnionych kąpieli informują

Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny informuje, że jakość wody w kąpielisku na zalewie rzeki Muchawki w Siedlcach odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. Nr 183, poz. 1530). Badania wody będą kontynuowane w sezonie letnim.
W przypadku pogorszenia się jakości wody, wydany zostanie stosowny komunikat.
Szczegółowe informacje o jakości wody w kąpielisku można uzyskać w Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach, Tel. 0-25 644 20 40.

Ciekawy jestem czy ktoś z mieszkańców zadzwonił aby uzyskać informację 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *