chmiel

Plantacje chmielu bez szkodliwych substancji – polscy naukowcy z umową na bioremediację gruntów

chmiel

Spółka Polski Eko Chmiel podpisała umowę ze spółką spin-off Uniwersytetu Warszwskiego – BACTrem, która opracowała innowacyjną technologię oczyszczania gleby z zawartych w niej szkodliwych substancji. To pozwoli na pozbycie się z polskich plantacji chmielu rakotwórczego kreozotu i produkcję zdrowych, czystych szyszek chmielowych na potrzeby browarów. Umowa właśnie weszła w życie.

Do podpisania porozumienia doszło na początku lipca tego roku. Spółka BACTrem zobowiązała się w nim do współpracy w zakresie oczyszczania plantacji chmielu z toksycznych substancji za pomocą specjalnego biopreparatu do rekultywacji gleby. Chodzi o biodegradację szkodliwego oleju kreozotowego, który przeniknął do ziemi z drewnianych słupów dominujących na polskich plantacjach.
Oczyszczanie pierwszej plantacji chmielu rozpocznie się już w październiku tego roku, tuż po zakończeniu zbiorów.

– To ogromna szansa dla polskich chmielarzy, którzy będą mogli przestawić swoją produkcję na czysty chmiel bez konieczności niszczenia upraw – powiedział Zbigniew Siedlarczyk, prezes Polskiego Eko Chmielu.

– Cieszymy się, że opracowany przez nas biopreparat przyczyni się do uwolnienia polskich chmielników od skażenia olejem kreozotowym – powiedziała dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW, prezes spółki BACTrem. – Biopreparaty działają szybko, są bezpieczne dla środowiska, nie zawierają też substancji toksycznych ani modyfikacji genetycznych – podkreśliła.

Cel: bioremediacja gleb

Współpraca pomiędzy Polskim Eko Chmielem a spółką BACTrem będzie polegała nie tylko na bioremediacji terenów, na których uprawia się chmiel, zanieczyszczonych związkami kreozotu, ale także pozwoli na przywrócenie glebom naturalnej mikroflory i poprawę ich jakości. BACTrem opracował również biopreparaty, które przywracają naturalne pH glebie i naturalną bioróżnorodność mikroflory gleb oraz niwelują toksyczne działanie środków ochrony roślin.

To kolejny krok w unowocześnianiu polskich chmielników, który podjął Polski Eko Chmiel. W połowie czerwca spółka rozpoczęła kontraktację chmielu u polskich plantatorów. Stawia im jeden warunek: przeprowadzenie procesu bioremediacji i usunięcie źródła WWA, czyli drewnianych konstrukcji starego typu.

owocująca plantacja

O co chodzi z kreozotem?

W Polsce chmiel uprawiany jest na obszarze ponad 2 tys. ha. Niestety, niemal 100 proc. chmielników w Polsce wykorzystuje do upraw drewniane konstrukcje pokryte szkodliwym impregnatem – kreozotem.

To środek zapobiegający niszczeniu drewna, zapewniający trwałość, ale bardzo szkodliwy dla ludzi i zwierząt. Olej kreozotowy zawiera WWA, czyli wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, które mają rakotwórcze działanie.

Od kwietnia 2018 r., zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie można do impregnacji drewna stosować kreozotu z powodu jego szkodliwego działania. To oznacza, że branża chmielarska będzie musiała wymienić drewniane słupy chmielników na bezpieczne konstrukcje, np. słupy kompozytowe.

Ponieważ kreozot przenika także do gleby, trzeba nie tylko wymienić słupy, ale też oczyścić ziemię. Konieczny jest więc proces bioremediacji, czyli oczyszczenia gruntu za pomocą bakterii, bez potrzeby wywożenia ziemi i niszczenia sadzonek.

Informacje o partnerach

Polski Eko Chmiel SA została utworzona do produkcji chmielu pozbawionego zanieczyszczeń pochodzących z kreozotu oraz do wdrażania i rozwijania nowych technologii w zakresie uprawy i produkcji chmielu. Firma jest jedynym na świecie dostawcą kompozytowych konstrukcji nośnych chmielnika, które wyposażone są w system monitoringu rozwoju roślin.

Spółka BACTrem wykorzystuje pożyteczne bakterie do ochrony środowiska. Opracowuje nowe biotechnologie, w tym biopreparaty do biodegradacji substancji toksycznych i niebezpiecznych, tak aby skutecznie prowadzić bioremediację gruntów, osadów i odpadów, m.in. likwidować skażenia związkami ropopochodnymi i olejem kreozotowym, pestycydami oraz dezaktywować metale ciężkie. Firma prowadzi też prace B+R dla sektora rolnego oraz opracowała dla niego serię specjalnych preparatów mikrobiologicznych.

BACTrem za swoją działalność oraz stworzone i produkowane biopreparaty był wielokrotnie nagradzany, m.in. w 2017 r. nagrodą główna w konkursie Przedsiębiorca Roku w kategorii Start-up Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2018 r. zwyciężyła w konkursie dla startupów „Startuj z Mazowsza” i wyróżnienie w konkursie Przedsiębiorca Roku w kategorii Innowacja/Innowator. W 2019 r. firma BACTrem wygrała w kategorii START w konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku 2018. W tym samym roku Magdalena Popowska, prezes firmy BACTrem, została laureatką X edycji konkursu Bizneswoman Roku w kategorii Liderka w Nowych Technologiach.

Zbyszek Siedlarczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *