Komunikat

Opady śniegu i niskie temperatury sprawiły, że żyje się trudniej. Ośmielam się więc przekazać ważny komunikat Powiatowego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego. Cytuje: W związku z trudną sytuacją pogodową, spowodowaną obfitymi opadami śniegu, niską temperaturą, zaleganiem śniegu na chodnikach, dachach domów, balkonach przypominamy zarządcom i właścicielom terenów oraz budynków:

* o obowiązku usuwania śniegu z chodników oraz z dachów i balkonów domów, szkół, przedszkoli, etc.;
* o obowiązku usuwania śniegu z dachów obiektów wielkopowierzchniowych takich jak supermarkety, sale gimnastyczne, hale sportowe i produkcyjne;
* szczególne zagrożenie dla ludzi stwarzają nawisy śnieżne i sople, których obowiązek usuwania również spoczywa na administratorach budynków;
* o obowiązku usuwania śniegu z miejsc parkingowych na terenach zarządzanych przez zarządców terenu i właścicieli prywatnych;

Zwracamy się również z apelem o korzystanie z autobusów komunikacji miejskiej i pozostawienie prywatnych samochodów na parkingach i w garażach.

Zalegający śnieg prywatni zarządcy i właściciele posesji oraz mieszkańcy miasta mogą składować:

* przy ul. Warszawskiej (tereny położone za sklepem „Topaz” w kierunku Warszawy);
* na Błoniach Siedleckich przy ul. Poniatowskiego;

Informacje o szczególnych utrudnieniach i zagrożeniach można zgłaszać pod następujące numery telefonów:

* 0/25 – 632 46 26 (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych) – dyżur całodobowy;
* 0/25 – 643 07 57 (Biuro Ochrony Ludności Urzędu Miasta Siedlce) – w godz. 7.00 – 22.00;
* 0/25 – 633 14 96 (Wydział Dróg Urzędu Miasta Siedlce) – w godz. 7.45 – 15.45;
* 998 – Straż Pożarna
* 0/25 – 644 11 04 (Straż Miejska) – w godz. 7.00 – 16.00;
* 0 661 655 515 (Straż Miejska – telefon interwencyjny) – w godz. 7.00-23.00

W obecnej sytuacji służby miejskie jako priorytet stałego utrzymania przejezdności mają:

* drogi pierwszej kategorii zimowego utrzymania tj. krajowe, wojewódzkie, powiatowe;
* ulice doprowadzające ruch pieszo – jezdny do szpitali, pogotowia ratunkowego, przychodni lekarskich, placówek oświatowych;
* ulice po których poruszają się autobusy MPK oraz główne ulice centrum miasta;

Dlatego zwracamy się również z prośbą do mieszkańców o pomoc w odśnieżaniu, szczególnie dróg osiedlowych, lokalnych, sięgaczy drogowych, osiedlowych miejsc parkingowych, itp..

Apelujemy do Wszystkich o zrozumienie tej trudnej sytuacji pogodowej i przede wszystkim o zachowanie szczególnej ostrożności i spokoju podczas najbliższych dni, jak również w przypadku nadejścia ocieplenia powyższe utrudnienia i zagrożenia mogą mieć szczególny wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie naszych mieszkańców.

Przypominamy również, że dla osób bezdomnych i potrzebujących pomocy funkcjonują:

* Noclegownia PKPS przy ul. Południowej 1;
* Punkty wydawania posiłków przy Caritas Diecezji Siedleckiej (ul. Bpa Świrskiego 57) oraz przy Instytucie Służby Społecznej im. H. Ch. Kofoeda (ul. Świetojańska 4)

PREZYDENT MIASTA SIEDLCE
/-/ Wojciech Kudelski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *