Dodatek energetyczny dla mieszkańców

Od dnia 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia, tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego. Ich wysokość zależnie od liczby osób w rodzinie waha się od 11,36 zł do 18,93 zł.

O dodatek może ubiegać się osoba, który spełnia jednocześnie następujące warunki:
– ma przyznany dodatek mieszkaniowy;
– jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
– zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Zryczałtowany dodatek energetyczny w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014 r. będzie wynosił miesięcznie:
dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 11,36 zł;
dla gospodarstwa domowego składającego się od 2 do 4 osób – 15,77 zł;
dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 18,93 zł.

Wnioski o przyznanie dodatku należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, na stanowisku nr 5.
Biuro czynne: poniedziałki w godz. 7.45 – 18.00; wtorki, środy, czwartki, piątki w godz. 7.45 – 15.45.

inf. podaje za Urzędem Miasta Siedlce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *