ale Czad czyli żołnierze na misję

112 żołnierzy 1.Siedleckiego Batalionu Rozpoznawczego wejdzie w skład trzeciej zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Czadu służącej w ramach misji Organizacji Narodów Zjednoczonych MINURCAT. Uroczystość pożegnania żołnierzy, połączona z dorocznym Świętem Batalionu odbyła się 24 kwietnia przed południem na Placu gen. Sikorskiego w Siedlcach. Wzięli w niej udział m.in. Dowódca Wojsk Lądowych gen. broni Waldemar Skrzypczak, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej gen. brygady Marek Witczak oraz zastępca Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych gen. dywizji Sławomir Dygnatowski, a także władze miasta na czele z prezydentem Wojciechem Kudelskim i wiceprezydent Martą Sosnowską.

Obyście mieli tyle samo powrotów co wyjazdów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *