Archiwum miesiąca: lipiec 2018

bankructwo

Rośnie liczba upadłości konsumenckich – średnia to 18 dziennie

bankructwoPrzybywa upadłości konsumenckich w Polsce

Rośnie liczba upadłości konsumenckich – 18 osób dziennie od początku roku to aktualna średnia krajowa. Eksperci szacują, że powinno być ich kilkadziesiąt razy więcej.

Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w 2018 od początku roku do końca maja średnio 18 osób dziennie składało wniosek o upadłość konsumencką. W zeszłym roku w analogicznym okresie średnia liczba wniosków wynosiła 15, rok wcześniej zaledwie 10. Eksperci prawa upadłościowego twierdzą, że mimo wzrostu to nadal zdecydowanie za mało.

– Zgodnie z naszymi szacunkami uwzględniającymi sytuację w kraju, skalę potrzeb, a także jeśli porównać dane z naszymi zagranicznymi sąsiadami, to liczba upadłości konsumenckich w Polsce powinna być co najmniej dziesięciokrotnie większa – mówi Małgorzata Anisimowicz, prezes PMR Restrukturyzacje SA.

Lepiej mniej czy więcej?

Mała liczba osób korzystających z upadłości konsumenckiej, czyli skutecznego oddłużenia i nowego startu, to tylko pozornie dobra wiadomość. Liczba ta niestety nie reprezentuje osób potrzebujących pomocy w danym czasie, a tylko te, które z niej skorzystały. Celem jest, aby jak najwięcej osób w jak najkrótszym czasie mogło wrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. W tym sensie więcej upadłości konsumenckich to dobra wiadomość.

Dlaczego ta liczba jest nadal tak niska?

Upadłość konsumencka została wprowadzona w życie dopiero z początkiem 2016 roku. Wcześniej istniała tylko w teorii. Od tego czasu skorzystało z niej około 14 tys. osób. Szacowane potrzeby to jednak 50 tys. osób rocznie lub więcej. Dlaczego więc osoby potrzebujące nie korzystają z możliwości zupełnego oddłużenia i wyjścia z przerastających je trudności finansowych? Czy zmiany prawne nie były wystarczające?

– Chodzi o edukację i dotarcie z informacją do najbardziej potrzebujących – twierdzi Małgorzata Anisimowicz z PMR Restrukturyzacja SA. – Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne poczyniło olbrzymie postępy w ciągu ostatnich dwóch i pół roku. Nie tylko doszło do przełomu, ale przepisy są nadal radykalnie liberalizowane, tak aby mogły swym zasięgiem objąć kolejne grupy osób wyłączonych z normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, żyjących na marginesie – dodaje Małgorzata Anisimowicz.

Najnowszy projekt nowelizacji ustawy zakłada między innymi przyspieszenie rozpoznawania wniosków o upadłość oraz udostępnienie jej osobom, które popadły w tarapaty finansowe również ze swojej winy, a nie – jak do tej pory – wyłącznie wskutek nieszczęśliwych zdarzeń losowych.

Dlaczego nie korzystają z możliwości?

Zdaniem specjalistów osoby potrzebujące radykalnego oddłużenia nie szukają aktywnie rozwiązań, to często osoby ukrywające się przed komornikami, egzekutorami, wierzycielami, a nawet rodziną i znajomymi. To osoby doświadczające degradacji społecznej, w spirali zadłużenia, bez perspektyw na wyjście z problemów, czasami rozważające ucieczkę z kraju, aby gdzieś daleko od problemów rozpocząć nowe życie. Czasami to osoby, które nie czytają gazet, a tym bardziej internetowych stron ministerstwa sprawiedliwości. Dotarcie do nich jest możliwe często dzięki informacjom przekazanym przez najbliższą rodzinę lub osoby przychylne czy znajomych, którzy nie są ekspertami w temacie.

Społeczne skutki ponownego włączenia do życia osób w tym stanie są nie do przecenienia. To zarówno pracownicy, których tak bardzo potrzebuje rynek, podatnicy, jak i znajomi, przyjaciele czy członkowie rodzin. Ponowne włączenie ich do normalnego życia społeczeństwa jest możliwe, tzn. istnieją odpowiednie regulacje prawne, które powstały w tym celu. Wyzwaniem dla całego społeczeństwa nadal jest dotarcie z informacją o pomocy.

——————————–

PMR Restrukturyzacje SA

Spółka powstała z połączenia kilku kancelarii uznanych specjalistów w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw. Przed połączeniem kancelarie działały na terenie Warszawy, Łodzi, Kalisza oraz w regionie Dolnego Śląska. Spółka korzysta z wieloletnich doświadczeń kancelarii, poszerzając jednocześnie obszar działań na cały kraj i konsekwentnie realizując strategię rozwoju, która zakłada otwieranie oddziałów partnerskich PMR w całej Polsce oraz za granicą – najpierw w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Celem działań spółki jest stworzenie komplementarnej obsługi firm w zakresie wysoce wyspecjalizowanych usług doradczych planowania i realizacji procesów restrukturyzacyjnych, postępowań układowych i naprawczych w egzekucji z dochodów przedsiębiorstw. PMR obok doradztwa oraz stosowania odpowiednich narzędzi prawnych, wykorzystując jednocześnie nowe narzędzia wprowadzone ustawą Prawo restrukturyzacyjne, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r., daje firmom możliwość zewnętrznego finansowania restrukturyzacji oraz inwestycji typu distressed assets.

Cechą wyróżniającą PMR spośród innych podmiotów na rynku jest komplementarność wyspecjalizowanych usług – wśród ekspertów spółki obok zarządców, prawników i doradców restrukturyzacyjnych znajdują się również negocjatorzy z doświadczeniem w układach pracowniczych oraz z wierzycielami.

Spółka ze względu na jakość komunikacji w swoich biurach zagranicznych zapewnia przedsiębiorcom obsługę również w języku polskim.

Więcej informacji: http://pmr-restrukturyzacje.pl/

Minister Zagórski

90 firm wzięło udział w szkoleniu Google Internetowe Rewolucje

Minister Zagórski10 lipca br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach odbyło się bezpłatne szkolenie z zakresu efektywnego wykorzystania rozwiązań internetowych i wdrażania ich w firmach. Spotkanie otworzył minister cyfryzacji Marek Zagórski, który opowiedział m.in. o potrzebie wzmacniania kompetencji cyfrowych polskich MŚP. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się jak poprawić lub rozpocząć działania w sieci, aby rozwinąć swój biznes. W trakcie wydarzenia przedsiębiorcy skorzystali także z indywidualnych konsultacji z doradcą Internetowych Rewolucji.

Siedlce, 11 lipca 2018 r. – Szkolenie odbyło się w ramach projektu Internetowe Rewolucje, który od 2017 r. prowadzony jest we współpracy ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców. Cel inicjatywy to podnoszenie poziomu umiejętności cyfrowych i wspieranie przedsiębiorców w wykorzystaniu możliwości, jakie daje im internet w odniesieniu do wzrostu firmy czy zwiększania zasięgu jej działalności. Gościem specjalnym wydarzenia był minister cyfryzacji Marek Zagórski, który w trakcie swojego wystąpienia podkreślił, jak ważne jest ciągłe rozwijanie kompetencji z zakresu narzędzi internetowych w biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw.

Każdy jeden procent firm, które korzystają z narzędzi internetowych przekłada się na dziesiątki, tysiące i dziesiątki tysięcy nowych klientów. Dlatego to oczywiste, że ten program nam pomoże – nie tylko w skali małych i średnich przedsiębiorstw, ale i całej gospodarki. Dzisiaj to dane stają się dla niej siłą napędową, a to otwiera przed firmami nowe horyzonty. Mam nadzieję, że jak najwięcej przedsiębiorców weźmie udział w szkoleniach i zacznie wykorzystywać internet do rozwoju swoich firm – mówi Marek Zagórski, minister cyfryzacji.Minister Zagórski

Uczestnicy wzięli udział w otwartym szkoleniu „Internetowy niezbędnik przedsiębiorcy”, a następnie skorzystali z indywidualnych konsultacji poprowadzonych przez doradcę Google Internetowych Rewolucji. Ekspert przeanalizował potrzeby poszczególnych firm na podstawie ich dotychczasowej obecności w internecie i pomógł w zaplanowaniu dalszych działań. Doradca będzie także dostępny dla przedsiębiorców w przyszłości, aby udzielić im wsparcia również na etapie wdrażania opracowanych planów.

W dobie dynamicznego rozwoju nowych technologii małe i średnie firmy muszą wdrażać innowacyjne rozwiązania w ich działalności. Już połowa konsumentów robi zakupy w internecie, a tylko 10% przedsiębiorców prowadzi swój biznes online. Polska zajmuje dopiero 24. miejsce w rankingu DESI (indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) na 28 państw UE, więc integracja technologii cyfrowych jest jednym z największych wyzwań dla polskich MŚP. W ramach projektu Google Internetowe Rewolucje pomagamy im przezwyciężać bariery i otworzyć się na nowe możliwości, jakie daje internet. W ubiegłym roku przeszkoliliśmy już 16 tysięcy firm. Dzisiaj w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach zainaugurowaliśmy kolejną edycję Internetowych Rewolucji, aby wesprzeć kolejnych 15 tysięcy przedsiębiorców w zakresie korzystania z narzędzi internetowych – mówi Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP.

Szkolenie skierowane było do wszystkich małych i średnich firm, niezależnie od poziomu ich zaawansowania w zakresie posiadanej wiedzy i wykorzystania narzędzi internetowych, a także branży, w jakiej działają. W spotkaniu wzięły udział również osoby, które jeszcze nie prowadzą własnej działalności, a dopiero planują jej założenie.

W ramach projektu Internetowe Rewolucje przeszkolono już ponad 100 tysięcy Polaków. 83% uczestników wskazało, że dzięki zdobytej wiedzy zaczęło bardziej efektywnie wykorzystywać narzędzia cyfrowe, a co dziesiąta firma osiągnęła wzrost, który pozwolił na zatrudnienie nowych pracowników. Ponad połowa przeszkolonych osób jest także bardziej pewna swojej zawodowej przyszłości.

***

Więcej informacji o projekcie Internetowe Rewolucje

Google Internetowe Rewolucje to projekt, który rozpoczął się w czerwcu 2015 roku by zapewnić wsparcie w rozwoju kompetencji cyfrowych obecnym i przyszłych przedsiębiorcom w Polsce. Pilotaż projektu wystartował na Śląsku, gdzie tamtejsi przedsiębiorcy mieli okazję skorzystać z indywidualnych warsztatów dotyczących wykorzystania rozwiązań adekwatnych do ich potrzeb, a także uczestniczyć w otwartych sesjach szkoleniowych. Dla zainteresowanych udostępniono bezpłatną platformę edukacyjną internetowerewolucje.pl. Kurs online składa się z 113 lekcji podzielonych na 26 tematów. Łącznie to ponad 10 godzin materiałów wideo i animacji, w których wiedzę przekazuje 4 ekspertów, a 6 przedstawicieli firm opowiada, jak w praktyce rozwija swój biznes dzięki umiejętnościom internetowym.

W 2016 roku projekt skupił się na edukacji studentów – na uniwersytetach w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu zorganizowano warsztaty z zakresu marketingu online. Od początku 2017 r. projekt Internetowe Rewolucje prowadzony jest we współpracy ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców. Google zapewnia małym i średnim firmom bezpłatne konsultacje z doradcami Internetowych Rewolucji. W całej Polsce 30 doradców udziela im wsparcia w analizie ich potrzeb i dotychczasowych działań w internecie, przy wykorzystaniu narzędzi internetowych, a także pomocy w zdefiniowaniu indywidualnego planu działania w internecie.