Archiwum miesiąca: maj 2018

Małgorzata Anisimowicz

Upadłość konsumencka także dla winnych swojej sytuacji..

Małgorzata Anisimowicz

Ekspert Małgorzata Anisimowicz

Upadłość konsumencka także dla winnych swojej sytuacji, dla osób bez majątku od razu, z dłuższym czasem na spłatę

To może być przełom w oddłużaniu ludzi bez szans na uregulowanie przedawnionych zobowiązań oraz w statystykach osób korzystających z takich możliwości w Polsce. Prace nad nowelizacją ustawy o upadłości konsumenckiej zakładają olbrzymie udogodnienia dla osób, które znalazły się w pułapce długów – tłumaczą eksperci.

Trzy największe zmiany w ustawie o upadłościach konsumenckich, która funkcjonuje od zaledwie dwóch lat w nowej formie, to przyznanie możliwości ubiegania się o pomoc w oddłużeniu przez osoby prywatne nieprowadzące działalności gospodarczej, które znalazły się w złej sytuacji finansowej z powodu własnego „rażącego niedbalstwa”, czyli z własnej winy, wydłużenie czasu spłaty zobowiązań do 7 lat oraz szybka ścieżka decyzji o przyznaniu upadłości konsumenckiej dla osób bez majątku, będących np. na utrzymaniu rodziny.

– Objęcie instytucją upadłości konsumenckiej osób, które same są winne swej fatalnej sytuacji finansowej, popełniły błędy, nabrały kredytów, wydały lub straciły pieniądze przez zaniedbania czy nieostrożność, to przełom – mówi Małgorzata Anisimowicz, prezes PMR Restrukturyzacje SA. – Ci ludzie do tej pory byli wykluczeni, pozbawieni możliwości konstruktywnego wyjścia ze spirali zadłużenia i powrotu do społeczeństwa, normalnego życia, a tym samym pozbawiono ich szansy na poprawę. Szacujemy, że w Polsce z możliwości upadłości konsumenckiej powinno korzystać nawet 50 tys. osób rocznie. W Niemczech to poziom 100 tys. – przypomina Małgorzata Anisimowicz.

W zeszłym roku z upadłości konsumenckiej w Polsce skorzystało 5,5 tys. osób. To bardzo niewiele w porównaniu do realnych potrzeb oraz popularności tego typu rozwiązań w całej Europie. Upadłość konsumencka ma przede wszystkim dać możliwość powrotu do normalnego życia, legalnej pracy osobom, które z racji swoich długów żyją na marginesie, w szarej strefie, nie płacą podatków, nie mają ubezpieczeń zdrowotnych i ukrywają się przed egzekucjami oraz wierzycielami.

Nowelizacja ustawy ma zmieniać również kolejność kroków postępowań sądowych w procedurze upadłościowej. Sąd ma przyjmować wszystkie wnioski bez wstępnej analizy przyczyn zadłużenia, bez szukania winnych. Dopiero na etapie planu spłaty sąd rozstrzygał będzie, czy dług powstał na skutek niezawinionego działania (np. zmiana kursu franka, utrata zdrowia i środków do życia), czy rażącego niedbalstwa (np. zaciągania wielu kredytów konsumpcyjnych bez możliwości ich spłaty). Zgodnie z ustaleniami sąd albo rozłoży na raty spłatę zobowiązań z możliwym do uniesienia obciążeniem na 3 lata, a resztę długu umorzy, albo – w przypadku gdy wina jest ewidentnie po stronie dłużnika – co prawda nie umorzy w żadnej części długu, ale rozłoży spłatę należności na okres od 4 do 7 lat, dając również pozasądową możliwość porozumienia się z wierzycielami. To jak do tej pory jedyna konstruktywna ścieżka wyjścia z finansowego pata dla tysięcy osób w potrzasku. To również dobra wiadomość dla tysięcy wierzycieli, którzy uzyskują możliwość dialogu i odzyskania przynajmniej części swojej należności.

Ostatnia ważna zmiana zakłada automatyczne, już w chwili składania wniosku przyznanie upadłości konsumenckiej osobie bez majątku, np. będącej na utrzymaniu rodziny. W tej chwili większość składanych wniosków dotyczy właśnie takiej sytuacji. Automatyczna decyzja zmniejszy obciążenia sądów, uprości system i skróci czas oczekiwania na dalsze kroki postępowania.

– Proponowane zmiany oceniamy bardzo pozytywnie, podobnie jak te sprzed dwóch lat – mówi Małgorzata Anisimowicz z PMR Restrukturyzacje SA. – Krok po kroku usuwane są kolejne bariery dla osób, które znalazły się w krytycznym położeniu finansowym, różnicując sytuacje losowe, niezawinione i błędy życiowe dłużników, ale dając wszystkim możliwość powrotu do społeczeństwa, do normalnego życia, pracy i funkcjonowania – dodaje Małgorzata Anisimowicz.

Nowelizacja ustawy ma wejść w życie jeszcze w 2018 roku.

——————————–

PMR Restrukturyzacje SA
Spółka powstała z połączenia kilku kancelarii uznanych specjalistów w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw. Przed połączeniem kancelarie działały na terenie Warszawy, Łodzi, Kalisza oraz w regionie Dolnego Śląska. Spółka korzysta z wieloletnich doświadczeń kancelarii, poszerzając jednocześnie obszar działań na cały kraj i konsekwentnie realizując strategię rozwoju, która zakłada otwieranie oddziałów partnerskich PMR w całej Polsce oraz za granicą – najpierw w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Celem działań spółki jest stworzenie komplementarnej obsługi firm w zakresie wysoce wyspecjalizowanych usług doradczych planowania i realizacji procesów restrukturyzacyjnych, postępowań układowych i naprawczych w egzekucji z dochodów przedsiębiorstw. PMR obok doradztwa oraz stosowania odpowiednich narzędzi prawnych, wykorzystując jednocześnie nowe narzędzia wprowadzone ustawą Prawo restrukturyzacyjne, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r., daje firmom możliwość zewnętrznego finansowania restrukturyzacji oraz inwestycji typu distressed assets.

Cechą wyróżniającą PMR spośród innych podmiotów na rynku jest komplementarność wyspecjalizowanych usług – wśród ekspertów spółki obok zarządców, prawników i doradców restrukturyzacyjnych znajdują się również negocjatorzy z doświadczeniem w układach pracowniczych oraz z wierzycielami.
Spółka ze względu na jakość komunikacji w swoich biurach zagranicznych zapewnia przedsiębiorcom obsługę również w języku polskim.

Więcej informacji: http://pmr-restrukturyzacje.pl/.

Ćwiczenia w Siedlcach

Ćwiczenia powiatowe „Ratusz 2018”

Ćwiczenia w SiedlcachDzisiaj i jutro czyli 23 i 24 maja na terenie miasta będą miały miejsce powiatowe ćwiczenie obronne pod kryptonimem „Ratusz 2018”.

Jak informuje Siedlce.pl: scenariusz ćwiczenia został przygotowany z wykorzystaniem jednolitego tła strategicznego – dokumentu zawierającego hipotetyczne informacje dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa państwa oraz potencjalnych agresorów. Przyjęte nazwy państw, stron konfliktów, bloków militarnych, sojuszy nie odnoszą się do jakichkolwiek rzeczywistych uwarunkowań politycznych, ekonomicznych i gospodarczych.

Głównym celem ćwiczenia będzie sprawdzenie przygotowania Urzędu Miasta Siedlce

do działania w warunkach wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz realizacji wybranych zadań z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Siedlce np. rozwinięcie Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta Siedlce, uruchomienie stałych dyżurów, akcja kurierska. Część procedur związanych z ćwiczeniem będzie miała charakter niejawny.

Po raz pierwszy w ćwiczeniu weźmie udział kompania 53. Batalionu Lekkiej Piechoty. Ponadto uczestniczyć będą: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, Komenda Miejska Policji w Siedlcach, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, Straż Miejska w Siedlcach, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o.o., Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach.

Ćwiczenie nie zakłóci pracy Urzędu Miasta – obsługa interesantów będzie przebiegała jak każdego dnia.

Pozostaje życzyć dobrej nauki osobom zaangażowanym w ćwiczenia.