Archiwum miesiąca: marzec 2017

Uchwalono nową sieć szkół w mieście

Samodzielne gimnazja ulegną przekształceniu w ośmioletnie szkoły podstawowe, co zwiększy ilość podstawówek do dwunastu, a zmniejszy zmianowość nauki dzieci – taki ma być efekt powziętej podczas Sesji 20 marca uchwały Rady Miasta. Sankcjonuje to powstanie nowej sieci szkół w mieście i przypisaną im rejonizację.

Nadzwyczajna Sesja została zwołana na wniosek Prezydenta Miasta po tym, jak 14 marca Kurator Mazowiecki pozytywnie zaopiniował projekt sieci szkół, uchwalony dla miasta przez Radę 28 lutego. Debatowano nad 2. punktami porządku obrad: uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz nad uchwałą w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustaleniem sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Miasta Siedlce, wprowadzonych ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Do zapoznania się całą informacją odsyłam TUTAJ.