Wystawa „Patrzeć z nadzieją”

Obchody Europejskiego Dnia Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych w Siedlcach – wystawa „Patrzeć z nadzieją”. W dniu 5 maja 2010 roku o godz. 10.00 w Novym Kinie w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4 w ramach obchodów Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych odbędzie się wernisaż wystawy fotograficznej „Patrzeć z nadzieją’’ poświęconej problemom osób cierpiących na mózgowe porażenie dziecięce.

Na projekt autorstwa artystki – fotografa Marty Pruskiej, składają się portrety osób niepełnoprawnych oraz towarzyszący im poetycki komentarz, który jest zapisem marzeń przedstawianych osób, ich pragnień i wyrazem
woli walki. Wystawa jest próbą pokazania z czym borykają się niepełnosprawni, począwszy od uciążliwości związanych z przemieszczaniem się, poprzez izolację w szkole, trudy terapii i rehabilitacji oraz walkę z nieodłącznym bólem i osamotnieniem.

Wystawa ma na celu zwrócenie uwagi osób tworzących prawo oraz całej opinii publicznej, na konieczność zmian systemowych w leczeniu osób niepełnosprawnych, poprawę warunków ich życia oraz ich rodzin, na które trwale oddziałuje cierpienie spowodowane chorobą bliskiej osoby i stała nad nią opieka.

Polska na tle innych krajów rozwiniętych Unii Europejskiej znacznie
odbiega od standardów medycznych leczenia mózgowego porażenia
dziecięcego. Nie ma w naszym kraju rejestru chorych na mpd, dzięki
któremu można by znacznie ograniczyć liczbę powikłań towarzyszących
temu schorzeniu. Bolączką polskiego systemu jest też powszechny brak
dostępu do nowoczesnych metod terapii spastyczności uznanych w innych
krajach Unii Europejskiej, np. leczenie właściwymi dawkami toksyny
botulinowej (zalecane dawki w wiodących ośrodkach europejskich i
amerykańskich są 2-3 krotnie wyższe niż dozwolone i refundowane w
Polsce) oraz terapia za pomocą programowalnych pomp baklofenowych (terapia
pozwala w znaczący sposób zmniejszyć spastyczność i zredukować nawet
do 100 razy dawki leku w stosunku do preparatów doustnych).

Wśród wielu innych problemów jakie dotykają osoby niepełnosprawne i je
dyskryminują należy wymienić: ograniczony dostęp do udziału w wyborach
powszechnych, brak dostosowanej do potrzeb niepełnosprawnych infrastruktury
szkół, budynków publicznych, brak odpowiednio wykształconych nauczycieli
do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, nieprzygotowane do kontaktów

i udzielania pomocy niepełnosprawnym służby publiczne(urzędnicy,
architekci, pracownicy służby zdrowia, politycy), niedostosowanie
środków transportu publicznego do potrzeb niepełnosprawnych,
dyskryminacja w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, brak mieszkań dla
dorosłych osób niepełnosprawnych dostosowanych do ich potrzeb.

Dodatkowe informacje o wystawie „Patrzeć z nadzieją”:

Ekspozycja po raz pierwszy została zaprezentowana w Sejmie RP 5 maja ub.
roku i stanowiła główny punkt sejmowych obchodów Europejskiego Dnia
Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Patronat nad wystawą
objął Pan Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. Podczas uroczystego
otwarcia wernisażu Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym
wręczyło Marszałkowi Sejmu petycję z postulatami zmian w ustawodawstwie
polskim, które mają doprowadzić do poprawy stanu zdrowia i jakości
życia osób niepełnosprawnych.

Dotychczas wystawa odwiedziła kilka miast w Polsce.

W Siedlcach wystawę będzie można oglądać w Novym Kinie do 28 maja br.

Informacje o autorce:

Autorką prac jest artystka młodego pokolenia, Marta Pruska. Swoje prace
wystawiała w Polsce i Europie: w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie,
w Centrum Pompidou w Paryżu, na DesignMai w Berlinie, w Instytucie
Francuskim i wielu innych miejscach. Jej twórczość fotograficzną
charakteryzują dwa podejścia do sztuki: wnikliwe studium odrębności
człowieka przedstawione w portretach oraz szybka rejestracja napotkanych
zdarzeń i pokazywanie detalu w fotografii wrażeniowej. Urodziła się we
Wrocławiu. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Informacje o organizatorze wystawy:

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym powstało w 2008
roku w Warszawie z inicjatywy rodziców, których połączyło wspólne
działanie w celu zapewnienia swemu dziecku najlepszej opieki,
profesjonalnego leczenia i rehabilitacji oraz właściwego kształcenia.
Organizacja wspiera rodziców w walce o lepszą jakość życia całej
rodziny m.in. poprzez występowanie w ich imieniu do władz państwowych z
propozycjami rozwiązań ustawowych mających na celu poprawę życia osób
niepełnosprawnych i ich rodzin, uczestniczenie w debatach problemowych
organizowanych przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych,
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Biuro Rzecznika Praw
Obywatelskich.

Więcej o Stowarzyszeniu można znaleźć na stronie
www.porazeniemozgowe.com.pl

Wystawę w Siedlcach współorganizują:
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach

Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Sponsor wystawy:

Firma Medtronic – światowy lider w dziedzinie techniki medycznej, dostarczający optymalne rozwiązania na całe życie dla osób cierpiących na przewlekłe choroby m.in. serca, zaburzenia neurologiczne, choroby naczyń, cukrzycę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *