Nastapiła zmiana administratora zasobów komunalnych w Siedlcach

Jak podaje oficjalna strona: Z dniem 1 stycznia nastąpiła zmiana firmy administrującej lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi z zasobach Miasta Siedlce. W wyniku przetargu nieograniczonego zarządzanie lokalami przejęło Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Kielcach.

Do tej pory siedleckimi lokalami administrowało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Siedlcach. Z dniem 1 stycznia 2013 roku wszelkie sprawy związane z użytkowaniem lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach będących w zasobie Miasta Siedlce należy zgłaszać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub listownie na adres 08-110 Siedlce, ul. Bohaterów Getta 2, pocztą elektroniczną na adres filia-siedlce@pgm.kielce.pl lub telefonicznie pod nr 25 786 07 25. Pełniony jest także dyżur całodobowy pod numerem: 781 813 734.

Z dniem 1 stycznia 2013 roku czynsz i pozostałe opłaty z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych i użytkowych, należy uiszczać (bez dodatkowych opłat) w placówkach bankowych Alior Banku w Siedlcach przy ul. Wojskowej 3, ul. 3 Maja 8/2, ul. Rynkowej 24.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Referacie Mieszkaniowym Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Siedlce ul. Józefa Piłsudskiego 45 (parter), pocztą elektroniczną na adres rmi@um.siedlce.pl, lub telefonicznie pod nr 25 643 79 13.

P.S. Wiadomość ważna więc przyłączamy się do jej rozpropagowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *