Wreszcie będzie tunel pod torami

W 2007 roku Miasto Siedlce zawarło porozumienie z PLK SA na budowę tunelu pod torami kolejowymi przy okazji modernizacji stacji Siedlce. W lipcu PKP ogłosiła przetarg na remont stacji w Siedlcach, a więc istnieje możliwość realizacji porozumienia. Tunel przebiegał będzie pod torami kolejowymi pomiędzy ulicą Kilińskiego i Składową.

Wreszcie połączy się ze sobą centrum z południową częścią miasta. Przechodzenie po kładce jest dosyć mączące. Matki z wózkami, małe dzieci, oso9by starsze, niepełnosprawne … ci wszyscy czekają na te rozwiązanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *