Symulacja wyborów do władz gminy w Siedlcach

Jak wyglądają wybory do władz gminy? Czym się zajmuje Rada Gminy? Co zawiera i reguluje kodeks wyborczy? Jakie są różnice pomiędzy samorządem w Polsce i Norwegii? Odpowiedzi na te i inne pytania będą szukać uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, którzy 6 listopada wezmą udział w symulacji wyborów do władz gminy.

Symulacja będzie poprzedzona spotkaniem młodzieży z Olavem Bergmalem, przedstawicielem jednostki samorządu terytorialnego Sveio Kommune w Norwegii, który przedstawi sposób organizacji samorządu terytorialnego w swoim kraju.

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Jak działa moja gmina?” realizowanego przez Polską Fundację im. Roberta Schumana.

Podczas symulacji młodzież będzie mieć okazję poznać mechanizm wyborów samorządowych od kuchni. Zdobędzie cenną wiedzę z zakresu całego procesu wyborczego, począwszy od kampanii poszczególnych kandydatów, a kończąc na ogłoszeniu wyniku wyborów. Uczniowie na czas symulacji przeniosą się do wyimaginowanej gminy „Gminowo” – symulacja jest oderwana od realiów społecznych, politycznych i gospodarczych Siedlec. Młodzi ludzie pod okiem zespołu trenerskiego wcielą się w rolę realnych uczestników procesu wyborczego: członków komisji wyborczej, komitetów wyborczych poszczególnych partii oraz przedstawicieli mediów.

Celem spotkania z przedstawicielem norweskiego partnera projektu „Jak działa moja gmina?” jest pokazanie młodzieży różnic pomiędzy systemami administracyjnymi, wad i zalet różnych systemów w Europie oraz możliwość debaty z zagranicznym gościem.

W projekcie „Jak działa moja gmina?” uczestniczy15 szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju. Celem prowadzonych działań jest przybliżenie młodzieży ponadgimnazjalnej zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i zachęcenie jej do bardziej aktywnego i świadomego udziału w wyborze lokalnych władz oraz innych działań obywatelskich na poziomie lokalnym. Cele te są niezwykle ważne zwłaszcza w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych 16 listopada 2014 roku. Wtedy to po raz pierwszy młodzież uczestnicząca w projekcie będzie mieć możliwość udziału w wyborach.

Projekt „Jak działa moja gmina?” realizowany jest w ramach programu Obywatele dla demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *