Odśnieżajmy dachy po opadach śniegu!

Intensywne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, wysoki mróz oraz silny wiatr mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Zwracam się z apelem do właścicieli lub zarządców nieruchomości o regularne oczyszczanie dachów z zalegającego śniegu oraz usuwanie sopli, które zagrażają przechodniom.

W związku z utrzymywaniem się obfitych opadów śniegu, dachy budynków (zwłaszcza płaskie lub o małym kącie nachylenia) mogą być narażone na dodatkowe obciążenie. Szczególną uwagę należy zwrócić na nieruchomości o powierzchni zabudowy powyżej 2 000 m² (hipermarkety, hale targowe, sportowe, magazyny) oraz inne obiekty o powierzchni dachu powyżej 1000 m². Przypominam, że tego typu obiekty winny były być poddane okresowym przeglądom do 30 listopada.

Przypominam również, iż:
* Utrzymanie obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym, w tym usuwanie z nich nadmiernych opadów śniegu oraz sopli należy do obowiązków właścicieli lub zarządców budynków. Niedopełnienie obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkowania jest zagrożone karami przewidzianymi w art. 91a prawa budowlanego, w tym karą pozbawienia wolności do roku.
* Ewentualne przypadki zaniedbań należy zgłaszać do powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego.

Jacek Kozłowski,
Wojewoda Mazowiecki

P.S. Ja już część śniegu zrzuciłem z balkonu 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *