Czas ruszyć na kanały

Mamy wybory i trochę drgnęło w Siedlcach. Teraz ruch przy kanałach. Ponoć 118 milionów złotych kosztować będzie kompleksowa modernizacja kanalizacji wodno-ściekowej w Siedlcach, która realizowana będzie w najbliższych latach.

Jak donosi nam wielce czcigodny serwis Siedlce.pl „Preumowa przewiduje współpracę w zakresie przygotowania wniosku dotyczącego rozbudowy oczyszczalni ścieków, budowy kolektorów i zakrycia rowu Strzała oraz modernizacji systemu kanalizacyjnego miasta Siedlce. Wartość inwestycji opiewa na sumę ponad 118 mln złotych. Dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniesie blisko 76,5 mln złotych. NFOŚiGW udzieli pożyczki w wysokości prawie 29,5 mln zł. Pozostała część – 12,3 mln zł pochodzić będzie ze środków PWiK.”

Czyli obiecanki już są a wykonanie kiedyś będzie. Jak można zauważyć mamy już dwie wielkie umowy, które mają przynieś korzyści mieszkańcom. O poprzedniej napisałem wczoraj. Pożyjemy, zobaczymy tylko za ile lat? 😀

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *