Autostrada A2 Warszawa – Kukuryki

Trwają działania informacyjno – konsultacyjne dotyczące projektu budowy autostrady A2 na odcinku od końca węzła „Lubelska” do przejścia granicznego w Kukurykach (granica państwa z Białorusią) z wyłączeniem Mińska Mazowieckiego. Konsultacje społeczne prowadzone będą do 19 grudnia 2008r.

Działania informacyjno – konsultacyjne są prowadzone na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Oddział Warszawa, przez:

biura projektowe opracowujące projekt, tj. konsorcjum firm: DHV POLSKA Sp. z o.o./MGGP S.A./DRO-Konsult Sp. z o.o. wraz z podwykonawcą biurem EUROSTRADA Sp. z o.o. – w zakresie prezentacji projektu mieszkańcom (spotkania konsultacyjne przeprowadzone w listopadzie 2008r., udostępnianie
dokumentacji projektowej w urzędach miast i gmin) firmę PROINWESTYCJA Katarzyna Łowicka (Centrum Interaktywnych Konsultacji Społecznych) – w zakresie obsługi działań poprzez
internetowy serwis interaktywnych konsultacji społecznych WWW.ikonsultacje-a2.pl

Działania informacyjno – konsultacyjne mają na celu:
poinformowanie społeczności lokalnej o planowanej inwestycji
prezentację wariantowego przebiegu inwestycji wraz z zamierzeniami Inwestora

stworzenie mieszkańcom terenów sąsiadujących z inwestycją, możliwości zgłoszenia opinii, uwag oraz wniosków dotyczących wskazania rozwiązań preferowanych

umożliwienie Projektantom, Inwestorowi oraz organom wydającym decyzje administracyjne wyboru optymalnego wariantu rozwiązania projektowego uwzględniającego możliwie najwięcej postulatów zainteresowanych stron

Przez cały okres trwania działań informacyjno – konsultacyjnych, każda zainteresowana strona ma możliwość zgłoszenia opinii, uwag i wniosków na temat prezentowanych lokalizacji drogi.

Pragniemy stworzyć Państwu warunki do konstruktywnej debaty na temat projektu.

Na przełomie października i listopada 2008r., w siedzibach urzędów miast / gmin, przez których teren przebiegają planowane warianty A-2, została wyłożona do wglądu synteza z dokumentacji inwestorskiej
(załączniki tekstowe i rysunkowe). Dokumentacja ta została też udostępniona na stronie internetowej GDDKiA O/Warszawa.

W listopadzie br. zakończył się cykl spotkań z udziałem Projektantów, Inwestora oraz zainteresowanych stron, mających na celu zaprezentowanie rozwiązań projektowych oraz wyjaśnienie wszelkich wątpliwości lub niejasności mogących pojawić się w trakcie analizowania dokumentacji.
Odbyło się 27 spotkań z mieszkańcami gmin i miast, na terenach których przewiduje się lokalizację co najmniej jednego z wariantów przebiegu autostrady. Spotkania zorganizowano w dniach 30 października – 14 listopada 2008r.

1 grudnia 2008r. uruchomiony został serwis interaktywnych konsultacji społecznych WWW.ikonsultacje-a2.pl, poświęcony wyłącznie działaniom informacyjno – konsultacyjnym dotyczącym projektu autostrady A-2 Warszawa – Kukuryki.

Serwis WWW.ikonsultacje-a2.pl zapewnia szybki dostęp do dokumentacji inwestorskiej dla poszczególnych gmin / miast, a także umożliwia zgłaszanie opinii społecznych poprzez wypełnienie formularza z Ankietą. Serwis zawiera informacje na temat działań informacyjno – konsultacyjnych, a także umożliwia wgląd do nadesłanych opinii społecznych.

W urzędach, przez których teren przebiegają planowane warianty A-2, w grudniu dostępna będzie ulotka informacyjna o działaniach oraz o projekcie autostrady A-2 Warszawa – Kukuryki.

Do 19 grudnia 2008 r. każdy może się wypowiedzieć na temat wariantów planowanej inwestycji.

Zachęcamy Państwa do odwiedzania strony internetowej www.ikonsultacje-a2.pl oraz do zapoznania się z dokumentacją inwestorską wyłożoną w urzędach.

Zachęcamy do pobrania wizytówki serwisu i umieszczenia jej w Państwa serwisach informacyjnych.

Do 19 grudnia 2008 r. czekamy na Państwa opinie, uwagi i wnioski do projektu. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zgłaszania opinii, dostępne są na stronie internetowej www.ikonsultacje-a2.pl oraz w ulotce informacyjnej.

Uwaga ! Analizowane będą wyłącznie pisma złożone pisemnie, opatrzone imieniem, nazwiskiem i zawierające adres korespondencyjny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *