Dodatek energetyczny dla mieszkańców

Od dnia 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia, tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego. Ich wysokość zależnie od liczby osób w rodzinie waha się od 11,36 zł do 18,93 zł.

Czytaj dalej »

Alkohol – świat zatopionych marzeń

11 grudnia w Urzędzie Miasta Siedlce wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego „Alkohol – świat zatopionych marzeń”. Nagrody wręczali: prezydent Wojciech Kudelski i komendant Marek Fałdowski. Organizatorem była Komenda Miejska Policji w Siedlcach i Urząd Miasta. Nagrodami w konkursie były tablety zakupione ze środków Funduszu Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Czytaj dalej »