Główna / Samo życie (strona 5)

Samo życie

Życie w Siedlcach

Dodatek energetyczny dla mieszkańców

Od dnia 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia, tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego. Ich wysokość zależnie od liczby osób w rodzinie waha się od 11,36 zł do 18,93 zł.

Czytaj dalej »